top of page
她們 陸蓮 (2).jpg

絨花工藝

北京絨花絨鳥,統稱為絨製品,是將真絲(蠶絲)、麻纖維捯成絨以後,加工製成的花卉、鳳冠、禽鳥、走獸、盆景、壁掛、插瓶、擺件、建築等藝術品。

中國很早就有佩戴絨、絹花的傳統。早期絨花造型簡單,主要作民間頭飾。到了900年唐代,絨花製作達到較高的水平。史料紀載唐中宗李顯就曾令侍臣從后宮取出彩花賞賜后宮嬪妃,以迎新春。在傳世的唐周昉簪花仕女圖卷中,也描繪過唐朝貴族婦女簪花出遊的場面。
1636年明清時,曾將揚州的能工巧匠招進京城專為宮廷製作絨花,稱做宮花,以此區別於民間使用的絨花。如今北京故宮博物院還藏有清代皇帝大婚時帝后所用的各式官花。[more]

​永續工藝

「絨花工藝永續傳習 - 陳立凡工藝推廣計畫」旨在推廣具有四百年以上歷史的絨花工藝,並從材料切入,將永續發展的理念融入其中。我們希望透過舉辦工藝體驗課程,讓社區鄰里深入了解絨花工藝的歷史和技法,同時也能親身體驗這項傳統工藝的魅力。在這個計畫中,我們特別關注永續議題,為了減少碳排放量,將絨花工藝原本使用的蠶絲材料替換為在地生產的縲縈絲線,這不僅保留了傳統技法,還減少了環境負擔,通過這個計畫希望參與者不僅能夠學習並欣賞絨花工藝,還能理解並支持永續發展的重要性。我們相信,結合工藝與永續理念的新呈現方式,將為大家帶來耳目一新的感受,並促進這項百年工藝的傳承與發展。

絨花、點翠、纏花

北京絨花絨鳥,統稱為絨製品,是將真絲(蠶絲)、麻纖維捯成絨以後,加工製成的花卉、鳳冠、禽鳥、走獸、盆景、壁掛、插瓶、擺件、建築等藝術品。

中國很早就有佩戴絨、絹花的傳統。早期絨花造型簡單,主要作民間頭飾。到了900年唐代,絨花製作達到較高的水平。史料紀載唐中宗李顯就曾令侍臣從后宮取出彩花賞賜后宮嬪妃,以迎新春。在傳世的唐周昉簪花仕女圖卷中,也描繪過唐朝貴族婦女簪花出遊的場面。
1636年明清時,曾將揚州的能工巧匠招進京城專為宮廷製作絨花,稱做宮花,以此區別於民間使用的絨花。如今北京故宮博物院還藏有清代皇帝大婚時帝后所用的各式官花。[more]

倒映自然-陳立凡創作計畫

「天下皆知美之為美,斯惡已;皆知善之為善,斯不善矣。有無相生,難易相成,長短相形,高下相盈,音聲相和,前後相隨,恒也。」當人作極力模仿自然時,回頭一看卻發覺自然的線條卻是最樸實無華、無懈可擊,創作終屬人為之作,希望在作中尋得自在,而自在其實隨處可見;人作之於自然、有之於無、難之於易、長之於短、高之於下、音之於聲、前之於後,二元相生相對,可玩味許久。

bottom of page